...

Diamante Blu / Płyn do czyszczenia podłóg

45.00 

Kwiatowa nuta orchidei, konwalii i zielonych esencji na świeżej bazie białego piżma
Specyfikacja produktu

PŁYN DO CZYSZCZENIA PODŁÓG NIEBIESKI DIAMENT Od dzisiaj zapach świeżego prania będzie otaczał cały Twój dom JAK UŻYWAĆ: Rozcieńcza się go w 4 litrach wody. Nie ma potrzeby spłukiwania. Aby uzyskać dodatkowy zapach, zwiększ dawkę o 25 ml. 1 miarka/nakrętka = 25 ml

Skład

rozporządzenie (WE) 2004/648-< 5% mieszanina: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on [WE nr. 247-500-7]; 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [nr WE, kompozycja zapachowa, anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, aldehyd heksylocynamonowy, salicylan benzylu, cytronelol, kumaryna. Oznaki zagrożenia: Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: Octan para-tert-butylocykloheksylu, mieszanina: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on [nr WE. 247-500-7]; 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [nr WE. 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcję alergiczną. Ostrzeżenie: W przypadku konsultacji z lekarzem należy mieć przygotowane opakowanie produktu lub etykietę. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie daj się rozproszyć otoczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: dokładnie płukać przez kilka minut. Jeśli jest to łatwe, zdejmij wszystkie soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie. Jeśli podrażnienie oczu nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza. Produkt/pojemnik należy utylizować zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi przepisami. ROZPORZĄDZENIE (UE) nr. 528/2012 zawiera produkty biobójcze: mieszanina: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on [nr WE. 247-500-7]; 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [nr WE. 220-239-6](3:1)

Koszt dostawy

Koszt dostawy jest naliczany na końcu procesu zakupowego i wyświetlany w podsumowaniu zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się również tutaj: http://czysteipachnace.pl/platnosc-i-dostawa/

  • Kurier Inpost – 15,98zł
  • Paczkomat – 13,89zł

Promocja 30%
na wybielacze
do tkanin

Nowe wiosenne
zapachy do
mieszkania

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.