...

Bianco Puro / Dyfuzor zapachowy

105.00 

Kwiatowe nuty białej róży i geranium, wzbogacone konwalią, piżmem i wanilią
Specyfikacja produktu

Zapach Bianco Puro (biała czystość) Dyfuzor 200ml Kwiatowe nuty białej róży i geranium, wzbogacone konwalią, piżmem i wanilią Opis: Zdejmij zakrętkę z butelki i włóż dołączony zestaw patyczków. Od czasu do czasu odwracaj pałeczki do góry dnem, aby uzyskać skuteczniejsze rozproszenie zapachu.

Skład

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: aldehyd 3-p-kumenylo-2-metylopropiona, alkohol cynamonowy, 2-metyloundekanal, octan 4-tert-butylocykloheksylu, cytronelol, geraniol, 3,7-dimetylooktan-3-ol, (2E)-3-fenyl-2- pentyl-prop-2-enal. Może powodować reakcję alergiczną Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu. Nie palić. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać przez kilka minut. Usuń wszelkie soczewki kontaktowe, jeśli jest to łatwe. Kontynuuj płukanie. Zawiera: izoeugenol

Koszt dostawy

Koszt dostawy jest naliczany na końcu procesu zakupowego i wyświetlany w podsumowaniu zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się również tutaj: http://czysteipachnace.pl/platnosc-i-dostawa/

  • Kurier Inpost – 15,98zł
  • Paczkomat – 13,89zł

Promocja 30%
na wybielacze
do tkanin

Nowe wiosenne
zapachy do
mieszkania

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.