...

Fresco Bucato / Dyfuzor zapachowy

105.00 

Kwiatowe odcienie brzoskwini i jaśminu, odświeżone cytrusami i wetywerią.
Specyfikacja produktu

Zapach Fresco Bucato (świeże pranie) Dyfuzor 200ml Kwiatowe odcienie brzoskwini i jaśminu, odświeżone cytrusami i wetywerią. Opis: Zdejmij zakrętkę z butelki i włóż dołączony zestaw patyczków. Od czasu do czasu odwracaj pałeczki do góry dnem, aby uzyskać skuteczniejsze rozproszenie zapachu.

Skład

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: Cytronellol, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etano-1-on, Dimetylocykloheks-3-en -1-karbaldehyd, 2-metyloundekanal, (R)-p-menta-1,8-dien, geraniol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3, 8,8-tetrametylo-2-naftylo)etano-1-on, 3,7-dimetylooktan-3-ol, octan 4-tert-butylocykloheksylu. Może powodować reakcję alergiczną Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu. Nie palić. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać przez kilka minut. Usuń wszelkie soczewki kontaktowe, jeśli jest to łatwe. Kontynuuj płukanie. Zawiera: (2E)-2-(fenylometylideno)oktanal

Koszt dostawy

Koszt dostawy jest naliczany na końcu procesu zakupowego i wyświetlany w podsumowaniu zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się również tutaj: http://czysteipachnace.pl/platnosc-i-dostawa/

  • Kurier Inpost – 15,98zł
  • Paczkomat – 13,89zł

Promocja 30%
na wybielacze
do tkanin

Nowe wiosenne
zapachy do
mieszkania

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.