...

Giornata di Sole / Dyfuzor zapachowy

105.00 

Zapach róży, piżma i drzewa cedrowego
Specyfikacja produktu

Zapach Giornata di Sole (słoneczny dzień) – Dyfuzor 200ml Zapach róży, piżma i drzewa cedrowego Opis: Zdejmij zakrętkę z butelki i włóż dołączony zestaw patyczków. Od czasu do czasu odwracaj pałeczki do góry dnem, aby uzyskać skuteczniejsze rozproszenie zapachu.

Skład

OSTRZEŻENIA: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: Piperonal, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etano-1-on, 1-1,2 ,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etano-1-on, masa reakcyjna cis-4-(izopropylo)cykloheksametanolu i trans-4 -(izopropylo)cykloheksametanol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etano-1-on, kumaryna, dl -linalool; Cytronellol. Może powodować reakcję alergiczną. Produkt/pojemnik utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu. Nie palić. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać przez kilka minut. Usuń wszelkie soczewki kontaktowe, jeśli jest to łatwe. Nadal płukać Zawiera: octan 4-tert-butylocykloheksylu

Koszt dostawy

Koszt dostawy jest naliczany na końcu procesu zakupowego i wyświetlany w podsumowaniu zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się również tutaj: http://czysteipachnace.pl/platnosc-i-dostawa/

  • Kurier Inpost – 15,98zł
  • Paczkomat – 13,89zł

Promocja 30%
na wybielacze
do tkanin

Nowe wiosenne
zapachy do
mieszkania

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.